Loading...

  • NO Gift01
  • No GIFT 02

Welcome to School of Dentistry, University of Phayao

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

  5 เม.ย. 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยซ้อมหนีไฟ และการรับมือจากภัยแผ่นดินไหว ประจำปี 2567

  4 เม.ย. 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทำแผนปฏิบัติการและตั้งงบประมาณรายจ่าย คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพลิกโฉม เพิ่มประสิทธิภาพ : ปรับเปลี่ยน Dent UP ให้ประสบความสำเร็จแบบทวีคูณ

  3 เม.ย. 2567

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  3 เม.ย. 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนีงาตะและ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  2 เม.ย. 2567

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งหยุดทำการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ ประจำเดือน เมษายน 2567

  2 เม.ย. 2567

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  2 เม.ย. 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเต้นลีลาส ภายใต้โครงการ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีภายในองค์กร (BMI Challenge: Good Health and Well-Being)

  29 มี.ค. 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Kick - Off โครงการภายใต้แผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  28 มี.ค. 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  26 มี.ค. 2567

ไม่พบข้อมูล : ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา