Loading...

  • เจตจำนง
  • No gift
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงเจตจำนงสุจริต
  • ITA
  • รผลที่ได้รับ ITA
  • ถวายพระพร
  • ยินดีต้อนรับ
  • นิสิต
  • คลินิกพิเศษ
  • นิสิตทันต

Welcome to School of Dentistry, University of Phayao

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

  1 ธ.ค. 2566

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศวันหยุดทำการคลินิกทันตกรรมพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

  1 ธ.ค. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการสัมมนาครูแนะแนว การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2567

  28 พ.ย. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่2)

  24 พ.ย. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่30 พฤศจิกายน 2566

  22 พ.ย. 2566

การประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานวิจัยในโครงการ Talent Mobility เรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม วุ้นชุ่มปากรสลิ้นจี่ ร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

  17 พ.ย. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Poster Presentation ระดับบุคคลทั่วไป

  10 พ.ย. 2566

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่งที่เปิดรับ : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

  10 พ.ย. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “เสียงสะท้อนนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2566

  2 พ.ย. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ งานวิจัย จัดโครงการ “ผลของการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก ผ่านระบบสื่อสารทางไกลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพช่องปาก และทัศนคติผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่” ประจำปี 2566

  2 พ.ย. 2566

ไม่พบข้อมูล : ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 4 อัตรา

  7 ธ.ค. 2566

ประกาศคณะทันตแพทบยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

  7 ธ.ค. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน : 2 อัตรา

  27 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  16 ก.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา

  9 ก.พ. 2564