Loading...

  • SC
  • เจตจำนงคณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงเจตจำนงสุจริต

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการสรรหากรรมการคณะที่มาจากคณาจารย์ประจำ

  26 ต.ค. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบสิ่งของบริจาค ให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

  25 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแจ้งการปรับการให้บริการดังนี้

  19 ต.ค. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ

  1 ต.ค. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิลาสินี วิจิตรานนท์

  30 ก.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากในโครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ”

  29 ก.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

  23 ก.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

  15 ก.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์ปรัตถกร บุญครอง

  9 ก.ย. 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟ

  6 ก.ย. 2564