Loading...

 • เจตจำนง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงเจตจำนงสุจริต
 • No gift
 • ITA
 • รผลที่ได้รับ ITA
 • ประเมินความโปร่งใส
 • ถวายพระพร
 • ยินดีต้อนรับ
 • นิสิต
 • คลินิกพิเศษ
 • นิสิตทันต

Welcome to Dentistry University of Phayao

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นร่วมกัน ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 7 มีนาคม 2566

  17 มี.ค. 2566

สัมมนาวิชาการ (Journal Club) เรื่อง "Management of poor prognosis of first permanent molars" วันที่ 17 มีนาคม 2566

  17 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ปิด-เปิด คลินิกพิเศษ ประจำเดือน มีนาคม 2566

  28 ก.พ. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

  27 ก.พ. 2566

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

  22 ก.พ. 2566

กิจกรรมโครงการ เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้า และ การควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด 21 February 2023

  22 ก.พ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน

  21 ก.พ. 2566

Congratulations class of '2022' School of Dentistry,University of Phayao DentUP 03 friday 17 FEBRUARY 2023

  21 ก.พ. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่เข้ารับมอบปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  2 ก.พ. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ณ อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

  27 ม.ค. 2566

ไม่พบข้อมูล : ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา