Loading...

 • เจตจำนง
 • No gift
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงเจตจำนงสุจริต
 • ITA
 • รผลที่ได้รับ ITA
 • ประเมินความโปร่งใส
 • ถวายพระพร
 • ยินดีต้อนรับ
 • นิสิต
 • คลินิกพิเศษ
 • นิสิตทันต

Welcome to Dentistry University of Phayao

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ณ อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

  27 ม.ค. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  27 ม.ค. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

  27 ม.ค. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหว วิธีการอพยพ การค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 13 มกราคม 2566

  18 ม.ค. 2566

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

  11 ม.ค. 2566

DENTISTRY UNIVERSITY OF PHAYAO นำเสนอวิจัยทางทันตกรรม 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

  11 ม.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นางสาวปภาอร เขียวสีมา คณะทันตแพทยศาสตร์

  5 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ปิด-เปิด คลินิกพิเศษ ประจำเดือน มกราคม 2566

  29 ธ.ค. 2565

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 คณะทันตแแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  26 ธ.ค. 2565

สัมมนาครูแนะแนวและรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

  19 ธ.ค. 2565

ไม่พบข้อมูล : ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา