Loading...

  • SC
  • เจตจำนงคณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงเจตจำนงสุจริต

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบสิ่งของบริจาค ใน “โครงการหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

  26 พ.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ

  19 พ.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ

  17 พ.ย. 2564

ประกาศจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ เรื่อง มาตรการการป้องกัน และควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  29 ต.ค. 2564

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการสรรหากรรมการคณะที่มาจากคณาจารย์ประจำ

  26 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแจ้งการปรับการให้บริการดังนี้

  19 ต.ค. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากในโครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ”

  29 ก.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

  23 ก.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

  15 ก.ย. 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์ปรัตถกร บุญครอง

  9 ก.ย. 2564

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 6 อัตรา

  30 พ.ย. 2564

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)

  8 พ.ย. 2564

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 5 อัตรา

  9 มี.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  16 ก.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา

  9 ก.พ. 2564