Loading...

ขอแสดงความยินดีกับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นางสาวปภาอร เขียวสีมา คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ขอแสดงความยินดีกับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นางสาวปภาอร เขียวสีมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ "ชำนาญการ" ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565