Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา” โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา”  โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนแม่สาบดรุณีศึกษา ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่