Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน : 2 อัตรา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน : 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ