Loading...

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่งที่เปิดรับ : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่งที่เปิดรับ : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566