Loading...

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมภายในคณะทันตแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงเพิ่มสูงขึ้น การเว้นระยะห่างทางสังคมจึงยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 09.00 น. จะพิธีสงฆ์ และช่วง 09.00 น – 11.30 จะเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 5 ต่อจากนั้นจะเป็นการเล่าประสบการณ์การศึกษาต่อ โดย ดร.ทพ.ตรัยธาวิต นาคสกุล สำหรับรายละเอียดสามารถติดตามได้ในฉบับหรือทางสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์