Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) และยูทูป (YouTube) สำหรับการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ