Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า   สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ ลานพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา