Loading...

งานวิจัยและห้องปฏิบัตการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ออกให้บริการตรวจฟันและเก็บตัวอย่างน้ำลายจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำลายเทียม วุ้นชุ่มปาก รสลิ้นจี่ ครั้งที่ 3

 

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2566 งานวิจัยและห้องปฏิบัตการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ออกให้บริการตรวจฟันและเก็บตัวอย่างน้ำลายจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำลายเทียม วุ้นชุ่มปาก รสลิ้นจี่ ครั้งที่ ณ ฮิมต้า การ์เด้น Cafe at Phayao เพื่อเก็บผลตัวอย่างน้ำลายของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม วุ้นชุ่มปาก รสลิ้นจี่