Loading...

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566