ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานทำบุญปีใหม่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

รายละเอียด

นิสิตทันตแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ชุมชนใน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

เปิดค่ายหมอฟันอาสา 4

รายละเอียด

พิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิงาตะประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์หารือการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายละเอียด

จุลสารทันตสร้างสุข ฉบับที่ 2 ปี 2561

รายละเอียด