ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงาน “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2561

รายละเอียด

อธิการบดี พบบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด

พิธีรดน้ำดำหัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561)

รายละเอียด

นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 สอบผ่านประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ของทันตแพทยสภา 100%

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจจาว ม.พะเยา

รายละเอียด

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดงานสานสายใยรักครอบครัว

รายละเอียด

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1

รายละเอียด