ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เดินทางเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านและผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

รายละเอียด

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อด้านการวินิจฉัยโรคช่องปากและรังสีวิทยา

รายละเอียด

มุ่งสู่เมืองหลวง “การประชาสัมพันธ์สัญจรการรับนักศึกษาทันตแพทย์ที่ทำสัญญาชดใช้ทุน”

รายละเอียด

รุกอย่างต่อเนื่อง “การประชาสัมพันธ์สัญจรการรับนักศึกษาทันตแพทย์ที่ทำสัญญาชดใช้ทุน”

รายละเอียด

จากเหนือสู่ใต้ “การประชาสัมพันธ์สัญจรการรับนักศึกษาทันตแพทย์ที่ทำสัญญาชดใช้ทุน”

รายละเอียด

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด