ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 สอบผ่านประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ของทันตแพทยสภา 100%

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจจาว ม.พะเยา

รายละเอียด

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดงานสานสายใยรักครอบครัว

รายละเอียด

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เดินทางเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านและผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

รายละเอียด

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อด้านการวินิจฉัยโรคช่องปากและรังสีวิทยา

รายละเอียด