ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Dentistry, University of Malaya, Malaysia.

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่หมู่ 6 วัดแม่กาไร่ โครงการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

รายละเอียด

เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด

ตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงาน “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2561

รายละเอียด

อธิการบดี พบบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด

พิธีรดน้ำดำหัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561)

รายละเอียด