ข่าวประชาสัมพันธ์

จุลสารทันตสร้างสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2562

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการวิชาการ ในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด

นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดง Spirit Cheer

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

รายละเอียด

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานปีใหม่สุขสันต์สานสัมพันธ์ชาว มพ.

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานทำบุญปีใหม่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

รายละเอียด