ข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงานวันมหิดล

รายละเอียด

ความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร( AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”

รายละเอียด

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Dentistry, University of Malaya, Malaysia.

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่หมู่ 6 วัดแม่กาไร่ โครงการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

รายละเอียด