ข่าวทั้งหมด

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อด้านการวินิจฉัยโรคช่องปากและรังสีวิทยา

รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด