ข่าวทั้งหมด

นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 สอบผ่านประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ของทันตแพทยสภา 100%

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทศาสตร์(แก้ไขครั้งที่2)

รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจจาว ม.พะเยา

รายละเอียด

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดงานสานสายใยรักครอบครัว

รายละเอียด

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด