ข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิงาตะประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์หารือการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายละเอียด

จุลสารทันตสร้างสุข ฉบับที่ 2 ปี 2561

รายละเอียด

จุลสารทันตสร้างสุข ฉบับที่ 1 ปี 2561

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงานวันมหิดล

รายละเอียด