ข่าวทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบที่ 3)

รายละเอียด

จุลสารทันตสร้างสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2562

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการวิชาการ ในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด

ขอพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด

เปิด คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม

รายละเอียด

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด

นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดง Spirit Cheer

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

รายละเอียด