ข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าประชาสัมพันธ์รับทันตแพทย์ใช้ทุน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าประชาสัมพันธ์รับทันตแพทย์ใช้ทุน ณ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ

รายละเอียด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยานำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินหลักสูตรจากทันตแพทยสภา

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 "White Coat Ceremony 2019"

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ

รายละเอียด

แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

รายละเอียด