คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการวิชาการ ในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

358 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการวิชาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรและการรับเข้าศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   วรากร บุญมา    
ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง