คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

486 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

                 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เลา 09.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ทพญ.ดร.ศิริรักษ์  นครชัย  ผศ.ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช ทพ.อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษาทพ.พลกฤษณ์  ศิลป์พิทักษ์สกุล ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส  คอวนิช และนางสาวจันทร์เจริญ  รอดพยันต์  คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เข้าตรวจเยี่ยมชมคลินิกทันตกรรม ณ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

และเวลา 10.00 น. ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางมายัง ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและซักถามปัญหา ตลอดจนถึงสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ คณะอนุกรรมการฯ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้ร่วมรับฟังการชี้แจงข้อสรุปเบื้องต้นจากคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนถึงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตรวจประเมินหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ /ข่าว:  ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง