นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดง Spirit Cheer

336 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 07.30 น. นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดง Spirit Cheer ในกิจกรรม UP FRESHER SPIRIT CHEER 2018 โดยแสดงเป็นคณะแรก และยังคงได้รับคำชมเชยจากผู้บริหารและผู้ชม ด้วยจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมแสดงน้อยกว่าคณะอื่น แต่สามารถนำเสนอการแสดงได้อย่างน่าประทับใจทุกปี อีกทั้งยังเป็นปีแรกที่มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทางอากาศ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายการแสดงของคณะอื่น ๆ ทาง Facebook องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  ข่าว: ปรัชญดล  รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง