คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

393 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8  ซึ่งในปีนี้ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการนำเสนอผลงาน "โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโมเดล" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งก่อนหน้านั้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าให้กำลังใจทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล ก่อนการประกาศผลรางวัลอีกด้วย

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง