อธิการบดี พบบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์

432 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติพบผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดนโยบายของโรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงตอบคำถามผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลังจากการประชุมทางคณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร ท่านอธิการบดีและศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย เมื่อวันที่ 17เม.ย. 2561 ณ ห้องเรียนระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูล/ข่าว : ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง