คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561)

475 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “การออกแบบเครื่องมือเพื่อรองรับระบบทันตสุขภาพ ที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน ระยะที่ 2: ชาวห้วยแก้วร่วมใจกำจัดภัยร้าย มะเร็งช่องปาก” (โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา สืบเนื่องจากการที่ทางคณะ ได้เข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้วและอาสาสมัครหมู่บ้าน ให้แก่ชุมชนห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว จังหวัดพะเยา โดยได้นำเอาแอพพลิเคชั่น ระบบคัดกรองสุขภาพช่องปาก “iOralScreen” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS มาช่วยในการคัดกรองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพช่องปากเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคให้แก่ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูล/ข่าว : ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง