นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 สอบผ่านประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ของทันตแพทยสภา 100%

637 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) ได้กำหนดให้มีการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 และได้มีการประกาศผลสอบฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสอบ จำนวน 26 คน และสอบผ่านทั้งหมดทุกคน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 954 คน นำมายังความปลาบปลื้มใจต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดจนถึงนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี

ภาพ : สาละวิน มาลา และ นฤชิต ทรัพย์ทวี

ข้อมูล/ข่าว : ปรัชญด รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง