ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

320 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

เมื่อวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2560 รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ คณบดี ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย พร้อมตัวแทนบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เดินทางเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่จะเวียนมาถึงนี้

ภาพ: ปรัชญดล รัตนสุวรรณและสรัญญา เทือกธรรมมา

ข้อมูล/ข่าว : ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง