คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดงานสานสายใยรักครอบครัว

234 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดงานสานสายใยรักครอบครัว โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีสืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตทันตแพทย์ ครอบครัวของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชุมชนแม่กา ต่อด้วยพิธีกินอ้อผญ๋า ซึ่งเป็นพิธีกรรมของคนล้านนาที่เก่าแก่และหาดูได้ยาก โดยเชื่อกันว่าผู้ที่กินอ้อผญ๋าจะมีสติปัญญาและความจำที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตทันตแพทย์ที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สาละวิน มาลา และ นฤชิต ทรัพย์ทวี

ข้อมูล/ข่าว : ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง