ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ

การติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร: 054-466666

Fax: 054-466726

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30(เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

: หัวหน้าสำนักงาน 3432

: งานธุรการและงานบุคคล 3421

: งานวิชาการ 4774-4780

: งานกิจการนิสิต 3428

: งานวิจัย 3426

: งานการเงิน 3430

: งานพัสดุ 3429

: คลินิกปฏิบัติการทันตกรรม 4701